IMSI-MSOME – selekcja plemnika pod względem morfologicznym

.

obrazek22-2-large

.

IMSI – (z ang. Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) – jest to procedura ICSI wzbogacona o badanie MSOME (patrz poniżej), czyli dodatkowe powiększenie plemników pod mikroskopem o dużym optycznym i cyfrowym powiększeniu. Od ICSI różni się sposobem wyboru plemnika użytego do mikroiniekcji oocytu. Metodę tą obecnie proponuje się parom u których u mężczyzny występuje zwiększona defragmentacja DNA plemników, teratozoospermia, parom które do tej pory przeszły nieudane próby zapłodnienia pozaustrojowego ICSI, po poronieniach, w przypadku małej liczby pobranych komórek jajowych oraz w przypadku plemników pobranych z jądra lub najądrzy.

∫∫∫

MSOME – (ang. Motile Sperm Organelle Morphology Examination) – jest to badanie plemników mikroskopem świetlnym w bardzo dużym optycznym powiększeniu ok. 600-1000 razy i w dodatkowym powiększeniu cyfrowym, co w efekcie daje powiększenie ponad 6 tys. razy. Technika badania została wypracowana przez zespół kierowany przez prof. Benjamina Bartoov’a z Izraela w 2002 r. Badanie ma na celu ocenę organelli plemnika w ruchu i jego analizę morfologiczną. Badaniu podlegają akrosom, jądro, region zaakrosomalny, wstawka, mitochondria i witka.

∫∫∫

W 2003 i 2008 r. prace naukowe zespołu prof. Benjamina Bartoov’a dowodziły o przewadze procedury IMSI nad ICSI w odsetku uzyskanych tą procedurą ciąż i zmniejszeniu liczby poronień. Badania jednak były przeprowadzone na niewielkiej populacji – w badaniu z 2003 r. było po 50 par w każdej grupie, a w badaniu z 2008 r. po 80 par. Późniejsze badania we Włoszech, Francji i Izraelu także donosiły o wyższym procencie udanego zapłodnienia po procedurze IMSI oraz o wyższym odsetku uzyskanych ciąż. Nowsze badania, belgijskie, z roku 2013 (A.De Vos et al. – 2013 r.  kliknij) mówią o tym, że zarodki po procedurze IMSI nie zapładniają i nie zagnieżdżają się lepiej niż te po procedurze ICSI, wyniki pomiędzy ICSI i IMSI są porównywalne. Potwierdza to, że prawidłowa morfologia plemnika nie jest gwarancją jego prawidłowości genetycznej.

Najważniejsze jest wg prof. Bartoov‘a jądro komórkowe znajdujące się w główce plemnika. Oceniana jest długość i szerokość główki plemnika oraz obecność wakuoli w okolicy jądrowej główki plemnika. Badania dowodzą (D.Falagario et al. – 2012 r.  kliknij) że obecność wakuoli wewnątrzjądrowych jest związana z gorszą morfologią plemników. Wakuole były rzadko obserwowane w plemnikach o prawidłowej morfologii, natomiast znacznie częściej występowały w plemnikach nieprawidłowych. Sumaryczna powierzchnia wakuoli nie powinna przekraczać 4% powierzchni jądra, a jądro komórkowe nie powinno zwierać więcej niż jedną wakuolę. Jeśli te warunki nie są spełnione, jądro komórkowe uważa się za nieprawidłowe. Zaobserwowane nieprawidłowości w wakuolizacji jądra komórkowego plemników nie zmniejszały szans na zapłodnienie oocytu, oraz nie powodowały widocznych zmian w rozwój zarodka w ciągu dwóch pierwszych dób, zmniejszały jednak odsetek implantacji i ciąż. Dowodzić to może że obecność wakuoli w jądrze komórkowym nie ma wpływu na zapłodnienie i na wczesne etapy rozwoju zarodka, a wakuolizacja jąder komórkowych plemników może wskazywać związek na uszkodzenia w DNA, co zaburza późniejszy rozwój zarodków.

 

.

.

  1. De Vos A. et al. Does intracytoplasmic morphologically selected sperm injection improve embryo development? A randomized sibling-oocyte study. Human Reproduction 2013 Mar;28(3):617-26
  2. Antinori M. et al. (2008)Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection: a prospective randomized trial. Reprod Biomed Online 16(6): 835-41
  3. Bartoov B. (2008)Intracytoplasmic morphology selected sperm injection (IMSI/BFS) – an advanced technique for ICSI. Eppendorf Applications Note 190 June 2008, www.eppendorf.com
  4. Berkovitz A. et al. (2005)The morphological normalcy of the sperm nucleus and pregnancy rate of intracytoplasmic injection with morphologically selected sperm. Human Reproduction Vol.20, No.1 pp. 185–190, 2005
  5. Bartoov B. et al. (2003)Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection. Fertil Steril 80(6): 1413-9
  6. Bartoov B. et al. (2002)Real-time fine morphology of motile human sperm cells is associated with IVF-ICSI outcome. J Androl. 23 (1):1-8
  7. Falagario D. et al. (….)Sperm head vacuolization affects clinical outcome in ICSI cycle. A proposal of a cut-off value. J Assist Reprod Genet (2012) 29:1281–1287