Embrioskop

.

obrazek22-2-large

.

EMBRIOSKOP to bezinwazyjny inkubator do hodowli embrionów, umożliwiający – poprzez zintegrowane z nim kamery – stałe monitorowanie rozwoju embrionów, bez potrzeby ingerencji z zewnątrz. Embrioskop zapewnia stałe parametry środowiskowe, które są monitorowane i rejestrowane za pomocą komputera. Embriony są od siebie oddzielone w specjalnych komorach, co umożliwia włożenie i wyciągnięcie poszczególnych embrionów, nie naruszając warunków utrzymujących przy życiu inne embriony, oraz ma zapobiegać przenoszeniu się ewentualnych chorób wirusowych (np. gdy pacjent poddający się procedurze in vitro choruje na wirusowe zapalenie wątroby).

Zdjęcia embrionów wykonywane są z określoną za pomocą ustawień komputera częstotliwością (np. co 15 minut) i gromadzone w komputerze, co pozwala na ciągłą obserwację embrionów bez ingerencji z zewnątrz i określenie w jakim tempie się dzielą, jaka jest dynamika podziałów oraz czas ich trwania, a co za tym idzie umożliwia wybór embrionów najbardziej rokujących na prawidłowy rozwój i uzyskanie ciąży, wykluczając te, które nie dzielą się w standardowym tempie. Embriolodzy na podstawie analizy zdjęć mogą wybrać te embriony, które wg nich najbardziej rokują na prawidłowy rozwój i uzyskanie ciąży.

Trudno „gołym okiem“ choćby nawet wyposażonym w szkiełko i oko mikroskopu, „z grubsza“, określić prawidłowo potencjał rozwojowy embrionów, chociaż są pewne normy mówiące o tempie i dynamice podziału embrionów, uznających je tym samym za najbardziej rokujące na ciążę. Jednak w przyrodzie nie wszystkie procesy przebiegają „książkowo“, wg jednakowej dynamiki i nie oznacza to zawsze tego, że z embrionu, któremu brak w obserwowanych pierwszych godzinach jego życia odpowiedniej – wg niektórych narzuconych norm – dynamiki i tempa, nie urodzi się dziecko. Wybierając embriony „rokujące“ i eliminując tym samym embriony o innym tempie rozwoju, odbiera się tym drugim szansę na życie.

Embrioskop. Większa skuteczność przy zapłodnieniu in vitro. I większa selekcja embrionów, prowadząca do eugeniki. Urządzenie m. in. do denuncjowania „podejrzanych” embrionów i służące do podejmowania decyzji o nie transferowaniu ich do macicy kobiety, a ostatecznie zniszczeniu lub w najlepszym przypadku kriokonserwacji.

embrioskop1                            embrioskop2

.

………

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko“.

Adam Mickiewicz