dp-1

 

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych – Kongregacja Nauki Wiary

 

 

Całość tekstu w PDF   →  TUTAJ   ← zachęcam do przeczytania całości dokumentu.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA  Instrukcji Dignitas Personae mówi nam o aspektach antropologicznych, teologicznych i etycznych ludzkiego życia i prokreacji.

.

CZĘŚĆ DRUGA, dotyczy nowych problemów związanych z przekazywaniem życia, tj.
– technik wspomagających płodność,
– zapłodnienia in vitro i zamierzonego niszczenia embrionów,
– zapłodnienia ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection,
– zamrażania embrionów,
– zamrażanie oocytów,
– redukcja embrionów,
– diagnoza preimplantacyjna;
– nowy formy przechwytywania i zapobiegania ciąży.

.

CZĘŚĆ TRZECIA dotyczy: nowych propozycji terapeutycznych z którymi wiąże się manipulowanie embrionem lub dziedzictwem genetycznym człowieka, tj:
– terapia genowa,
– klonowanie ludzi,
– wykorzystywanie komórek macierzystych do celów terapeutycznych,
– próby hybrydacji,
– wykorzystanie ludzkiego „materiału biologicznego” z nielegalnego źródła.

.

.